Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

mgr Dorota Kucińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z