Tak bawiliśmy się na festynie

 

 

Składam serdeczne podziękowania za udział w II Festynie Rodzinnym.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do sponsorów:

Rady Osiedla Bydgoszcz Wschód – Siernieczek, Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park, 

a także do Rodziców i Pracowników szkoły.

Już dzisiaj zapraszam na Festyn Rodzinny w przyszłym roku!

Dyrektor SP19

Dorota Kucińska

 

 

k